Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o dohodku pravnih oseb in Zakona dohodnini pravnih osebV sredo je vlada sprejela spremembe na davčnem področju z namenom, da poenostavi tako nakupe za potrošnike, kot tudi večjo konkurenčnost v gospodarstvu.


Kot sporočajo so spremembe sledeče:


“Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost prinaša novost, da izročitev računa v trgovini ne bo več obvezna, zato bo poslovanje enostavnejše. Sprememba Zakona o davku na dodano vrednost je pomembna za kmete, saj ne bodo več obvezni davčni zavezanci. Pomembna je tudi direktiva EU, ki določa skupno točko za blago, ki bo prišlo iz tretjih držav v EU in se bo prodajalec tega blaga lahko registriral v eni državi. Poenostavili bodo tudi evidence in obračune, ki sta bistveni za davčne zavezance.


Zakon o dohodku pravnih oseb – uvaja se določba in prinaša nove olajšave pri zaposlovanju deficitarnih poklicev. Kateri bodo ti poklici, bo določeno v posebnem pravilniku, ki ga bosta pripravila Ministrstvo za finance in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Uvaja se nova olajšava za tiste pravne osebe, ki bodo investirale v digitalno oziroma zeleno preobrazbo.


Zakon o dohodnini prinaša povečanje splošne olajšave, ki temelji na nujnih življenjskih stroških. V letu 2022 bi znašala 4500 evrov, leta 2023 bi znašala 5500 evrov in 2024 bi znašala 6500 evrov. V letu 2025, ko bo ta olajšava 7500 evrov, bi bil neto dohodek povečan za 1000 evrov za povprečno plačo. Uvaja se tudi seniorska olajšava.”