Žiga Debeljak bo nadziral Gen energijo

Prejšnji nadzorni svet je SDH odpoklical zaradi izgubljenega zaupanja.