ZDRAVJE V OBČINI BLED S TRENDI IN IZZIVI. Publikacija 2020Občina Bled je povprečno razvita slovenska občina z indeksom razvitosti 1,12, ki znotraj regije občino uvršča na 10. mesto med 18imi gorenjskimi občinami. Občina odstopa od slovenskega povprečja z upadom prebivalstva, z višjim in rastočim deležem prebivalcev, starih 80 ali več let, z nizkim in padajočim deležem najmanj izobraženih prebivalcev ter z višjo in rastočo stopnjo delovne aktivnosti.  Vse opazovano obdobje (2014- 2018) se je soočala z upadom prebivalstva.


 

Slovenščina