Za umor v Bovcu 18 let zaporne kazni

Do pravnomočnosti sodbe bo 24-letni storilec v priporu, kasneje bo lahko zaprosil za prestajanje kazni v BiH.