Za pripravo projektnih vlog uporabite video gradivo

Pri pripravi projektnih vlog na razpisih Ustvarjalna Evropa si lahko pomagate tudi s posnetki spletnih seminarjev Evropske komisije in Izvajalske agencije EACEA.