Za kmetijstvo 44 tisočakov


V proračunu Občine Zagorje ob Savi je za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja za letošnje leto rezerviranih 44.000 evrov.


V Zagorju nameravajo za posodabljanje kmetijskih gospodarstev nameniti 30.000 evrov, za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov pa 14.000 evrov. Do sredstev za razpisane ukrepe so upravičene pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev.


Upravičenci morajo imeti v lasti ali najemu najmanj tri hektarje kmetijskih zemljišč v uporabi, naložba pa mora biti izvedena na območju občine Zagorje ob Savi. Pri naložbah v hleve in gospodarska poslopja morajo upravičenci rediti še najmanj 5 glav živine. Vlogo za sofinanciranje predložijo nosilci kmetijskih gospodarstev.


Razpis je odprt do 28. februarja 2022,  objavljen pa je v Uradnem listu RS in na spletni občine Zagorje.


Savus


Foto: Vukašin Šobot
 


The post Za kmetijstvo 44 tisočakov appeared first on Savus.