Vodenje, ki je usklajeno s potencialom posameznikov, omogoča podjetju trajnostni razvoj

Letni oziroma periodični razgovor z zaposlenimi kot ključno orodje vodenjaZ Informacijsko podprtimi razgovori z zaposlenimi je vodenje usklajeno s potencialom posameznikov, organizacije ter temelji na jasni viziji in strategiji ter s tem omogoča podjetju trajnostni razvoj in participacijo zaposlenih v organizaciji.