Velenjski knapi pred stavko: Vztrajali bomo. Sindikati zgroženi nad pritiskom vodstva.

Delavci velenjskega premogovnika se po nekajmesečnih pogajanjih glede zahtev o ureditvi vprašanj glede varnosti, izplačila nagrad, regresa in upoštevanja efektivnega delovnega časa, pripravljajo na . . .