Varno kopanje v površinskih vodah - naravna kopališča in kopalna območja v SlovenijiPred pričetkom kopalne sezone, ki na celinskih vodah traja od 15.6. do 31.8., na morju pa od 1.6. do 15.9., objavljamo priporočila za kopanje na površinskih vodah po regijah.

 

Kopanje v površinskih vodah (rekah, jezerih in morju) lahko predstavlja nevarnost za zdravje ljudi zaradi različnih dejavnikov. V ospredju je mikrobiološka - fekalna onesnaženost površinskih voda zaradi odpadnih komunalnih izpustov. Kopanje ni povsod varno. Na nenadzorovanih površinskih vodah (t.i.
Slovenščina