V Triglavskem narodnem parku vse bolj natančno spremljanje obiska

Javni zavod Triglavski narodni park je letošnje poletje okrepil spremljanje obiska posameznih območij parka, saj je po lanskih namestil še 20 novih števcev za štetje obiska. Podatki bodo v pomoč pri oblikovanju ukrepov za usmerjanje obiska in spodbujanja trajnostne mobilnosti. Kljub večanju obiska pa ne razmišljajo o uvedbi vstopnine v park.