V Mariboru obsežna vaja reševanja v primeru nesreče potniškega letala

V Mariboru bodo na zaprti vaji preverjali pripravljenost in usposobljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč za ukrepanje ob letalski nesreči. V tem času bo na območju vaje povečan promet reševalnih služb in vozil na nujni vožnji.