Ustavno sodišče prepovedalo rabo fitofarmacevtskih sredstev okoli vodnih zajetij

Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del ureditev v zakonih o fitofarmacevtskih sredstvih in o vodah neskladna z ustavo. Okoli vodnih zajetij je prepovedalo rabo fitofarmacevtskih sredstev. Do odprave nepravilnosti je zato prepovedalo FFS na petmetrskem pasu okoli območja zajetja.