Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. S tem bo razpisalo nekaj več kot 1,7 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020. Ministrstvo želi s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje primarnih proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter tako izboljšati položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi.


Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od 30. septembra do vključno 30. decembra 2019, do 24. ure.