Usmeritve ministrice policiji glede javnih shodov

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je podpisala usmeritve za policijo glede javnih shodov. Iz njih izhaja, da ima v zvezi s pravico do mirnega zbiranja in združevanja država (policija) pozitivne in negativne obveznosti.

Policija naj pri ugotavljanju odgovornosti organizatorja javnega shoda upošteva tudi mnenja Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic, je na vladni spletni strani navedlo Ministrstvo za notranje zadeve. Za izvrševanje teh obveznosti policije je pomembno razločevati med organizatorjem in pobudnikom javnega shoda ter med neprijavljenim in neorganiziranim (spontanim) javnim shodom.

Na ministrstvu navajajo, da je z vidika odgovornosti za prekršek po četrtem odstavku 38. člena Zakona o javnih zbiranjih zelo pomembno do je organizator javnega shoda. O tem je podalo mnenje tudi Vrhovno državno tožilstvo, spomnijo na ministrstvu. Svoje mnenje je v z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki se nanašajo na ugotavljanje odgovornosti organizatorja javnega shoda v več primerih podal tudi varuh človekovih pravic.

S ciljem zagotavljanja izvrševanja ustavno varovanih pravic do zbiranja in združevanja (42. člen Ustave) ter svobode izražanja (39. člen Ustave) naj policija pri ugotavljanju odgovornosti organizatorja javnega shoda upošteva tudi mnenja obeh institucij, torej Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic.

Mnenja
Če je zbiranje mirno in udeleženci niso nasilni, mora država pokazati določeno stopnjo tolerance, čeprav je shod neprijavljen ali zanj ni bilo pridobljeno dovoljenje (kadar se to zahteva). Toleranco mora pokazati ne le v zvezi z uporabo sile, ampak tudi pri nadziranju javnega shoda in kaznovanju ter drugačnem ukrepanju po shodu. Obenem so – kot je poudarilo Ustavno sodišče – za pravico do mirnega zbiranja še posebej pomembni neorganizirani oziroma spontani shodi. Razvoj slednjih je omogočil tudi razvoj novih tehnologij in komunikacijskih kanalov. Spontani shodi so element zdrave demokracije. Države pa morajo zagotoviti ustrezne in razumne ukrepe za njihovo omogočanje in varstvo, na enak način, kot to velja za vnaprej načrtovana zbiranja

Foto: Twitter Vlada RS


Objava Usmeritve ministrice policiji glede javnih shodov je bila najprej objavljena na Portal 24.