Usmeritve ministrice policiji glede javnih shodov

Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je podpisala usmeritve za policijo glede javnih shodov. Iz njih izhaja, da ima v zvezi s pravico do mirnega zbiranja in združevanja država (policija) pozitivne in negativne obveznosti (kar je že bilo obrazloženo prejšnjih usmeritvah in obveznih navodilih ministrice). Policija naj pri ugotavljanju odgovornosti organizatorja javnega shoda upošteva […]