URA MILOSTI – 8. DECEMBER 2022PRIPRAVI SE NA MOLITEV OB URI MILOSTI T.J. MED 12 IN 13. URO NA PRAZNIK BREZMADEŽNE 8. DECEMBRA.

Uro milosti začnemo z molitvijo Davidovega psalma 51, in sicer 3x. Med molitvijo Davidovega psalma (kdor le more) držimo roke razprostrte.

Ostali čas molimo Rožni venec ali pojemo….

BLAGOSLOVLJEN PRAZNIK!