Turistični bon od vaše babice - uporabite najprej - in šele nato svojega


Finančna uprava nas opozarja v zvezi z uporabo prenešenih bonov (od sorodnikov).


Če je kdo na vas prenesel turistični bon, vam predlagamo, da sprva unovčite prenesen bon, šele nato svojega.


Zakaj? 
Ker prenesen bon lahko unovčite le v celoti pri enem ponudniku, svojega pa lahko tudi po delih.


V zakonu je določena  prenosljivost bona med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi izjave (Priloga 3). Od bona se ne plača dohodnine in se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.vir: https://www.fu.gov.si/drugo/posebna_podrocja/turisticni_boni/