Svetilnik v megli

Izkušnja totalitarizmov 20. stoletja bi v novem tisočletju lahko služila kot svetilnik, ki bi nas opozarjal na čeri zoperstavljenih fanatizmov.