Svet UKC Maribor o oceni lanskega poslovanja zavoda

Svet zavoda Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor se bo na prvi letošnji seji med drugim seznanil z oceno poslovanja v lanskem letu. Kot je razvidno iz gradiva, pripravljenega za sejo, pa bo ta zelo nejasna, saj je vodstvo bolnišnice pripravilo kar štiri različice. Po najbolj verjetni so leto zaključili z okoli tri milijone evrov izgube.Vodstvo UKC Maribor je na zahtevo sveta zavoda pripravilo več variantnih ocen lanskega poslovanja, ob čemer pa so poudarili, da zaradi dejstva, da bodo priznani prihodki od zdravstvene zavarovalnice znani šele v teh dneh, odhodki pa knjiženi nekje do 10. februarja, pripravljene ocene slonijo na mnogih predpostavkah.


Tako nobena od štirih pripravljenih variant kljub strokovni in skrbni pripravi po njihovem ne more izkazovati dejanskega rezultata poslovanja, ki bo znano šele konec februarja, ko je tudi zakonski rok za oddajo letnega poročila. Najbolj realna je kljub vsemu ocena, da je lanska izguba znašala okoli tri milijone evrov.


Po varianti ena, ki so jo pripravili na podlagi podatkov po enajstih mesecih, bi izguba znašala 3,2 milijona evrov, po optimistični, a po mnenju vodstva zavoda najbolj verjetni varianti naj bi ta bila visoka 2,7 milijona evrov, po pesimistični pa kar 4,9 milijona.


Za vodstvo bolnišnice je pomembno, da so kljub poslovno težkim razmeram zastavljeni program močno presegli, ob tem pa opozarjajo, da so že uvedbe financiranja terciarne dejavnosti (terciar II) močno podfinancirani, o čemer so že novembra lani seznanili vodstvo Zavarovalnice za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer so izrazili razumevanje za njihove predloge za bolje in pravičnejše financiranje.


Zato so pripravili tudi četrto varianto, ki bi po njihovem bila najbolj pravična, a je za zdaj zgolj hipotetična, saj je za leto 2022 ne morejo uresničiti.


Če bi namreč v njej upoštevali že omenjeno podfinancianost terciarja II, po njihovi oceni to pomeni dodatnih 5,8 milijona evrov, ter prihodek, ki bi ga zavodi morali dodatno dobiti zaradi rasti cen energentov in visoke inflacije, bi UKC Maribor lani ustvaril celo 10,3 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki, s tem pa bi pokrili tudi izgubo v stanju bilance.


Vir; sta