Švarc Pipanova: Cilj vlade je, da vračanje glob in stroškov poteka čim bolj enostavno in centralizirano

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je povedala, da je prvi odlok namenjen pomoči za živinorejske kmetije zaradi izpada krme v letu 2022, drugi pa sektorju čebelarstva in vsem čebelarjem. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan pa je na novinarski konferenci povedala, da je ministrstvo sprejelo izhodišča za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času obvladovanja nalezljive bolezni covid-19.