"Sodelavka je med kosilom vrgla ven joško in začela dojiti. Totalna zadrega," razjarjeno piše Slovenka

Zapis Slovenke je razdelil javnost na tiste, ki zagovarjajo dojenje v javnosti in tiste, ki temu očitno nasprotujejo. Preberi njen (razjarjen) zapis in nam povej, med katere spadaš.