Slovenija brez meja, 13. junij 2019


Gostja oddaje je prof. dr. Maja Djukanović, učiteljica slovenščine, članica Društva Slovencev Sava ter Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji.

Prof. dr. Maja Djukanović je na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu uvedla slovenščino kot vzporedno študijsko smer. Foto: osebni arhiv
Maja Djukanović se je rodila v Ljubljani, a že od otroštva živi v Beogradu, kjer je izjemno dejavna v tamkajšnji slovenski skupnosti. Prizadeva si tako za povezovanje obeh narodov kot za ohranjanje in širjenje slovenskega jezika in kulture. Od leta 1989 poučuje slovenščino na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu, kjer je predmet uvedla kot vzporedno študijsko smer na Oddelku za splošno jezikoslovje; od ustanovitve leta 2001 je članica Društva Slovencev Sava, v katerem je prva leta prav tako učila slovenščino; poleg tega je članica Nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine v Srbiji, med drugim pa tudi avtorica ali soavtorica Slovenske slovnice ter Srbsko-slovenskega in slovensko-srbskega slovarja. V oddaji sva se pogovarjali tudi o bližajoči se polnoletnosti društva Sava ter o novi številki časopisa za kulturo, znanost in izobraževanje Slovenika, pri katerem je ena od urednic.

Zvočni posnetek je objavljen na strani Radio Veseljak.

Edita Žugelj


The post Slovenija brez meja, 13. junij 2019 appeared first on Slovenci.