Slovenci nadpovprečno zadovoljni s svojim življenjem

Raziskava evropskega javnega mnenja Standardni Eurobarometer − Zima 2022−2023 je pokazala, da je bila velika večina Slovencev − kar 92 odstotkov − zadovoljna s svojim življenjem. Tolikšen delež našo državo postavlja nad povprečje EU, kjer je z življenjem zadovoljnih 83 odstotkov državljanov.