Skrivnost, zaradi katere je bogata Švica ušla Sloveniji

Slovenija je še vedno na prvem mestu po gospodarski razvitosti med t. i. tranzicijskimi državami, to je med državami, ki so morale v 90. letih preteklega stoletja opraviti prehod iz socialističnega v tržno gospodarstvo. Po drugi strani pa še vedno zaostaja za najuspešnejšimi državami zahodne in severne Evrope.