Sindikati in vlada o delovni uspešnosti in anomalijah v plačnem sistemu javnega sektorja

V ospredju usklajevanj med vlado in sindikati javnega sektorja je bilo izplačevanje delovne uspešnosti. Minister Boštjan Koritnik poudarja, da je treba variabilno nagrajevanje v čim večji meri uvesti tudi v javni sektor.