RTV poziva vse, naj podajo izjavo, da nimajo naprave, ki omogoča sprejem televizijskega signala po spletu! Prispevek pa kar trikrat dražji

LJUBLJANA – Radiotelevizija Slovenija (RTVS) bo v kratkem gospodinjstva, ki plačujejo rtv-prispevek le za radijske sprejemnike, pozvala, naj podajo izjavo, da nimajo naprave, ki omogoča sprejem televizijskega signala po spletu. Gospodinjstva, ki izjave ne bodo podala, pa bo bodo morala v prihodnje plačevati celoten prispevek. Preberite še: Če imate računalnik ali mobilca, boste morali plačati […]