Referendum o novi krajevni skupnosti

24. avgusta je bila vložena pobuda za ustanovitev Krajevne skupnosti Šared-Baredi, ki so jo na izolskem občinskem svetu sprejeli kot popolno. Da bi se vsaj Šared odcepil od zdajšnje KS Korte, je ideja z dolgo brado. Prvič so se krajani Šareda želeli odcepiti leta 2018, a jim zaradi nepopolne dokumentacije ni uspelo. Zdaj bo občinski svet po skrajšanem postopku glasoval o razpisu referenduma.