Računsko sodišče državnemu odvetništvu izreklo mnenje s pridržkom

Računsko sodišče je državnemu odvetništvu za pravilnost poslovanja lani izreklo mnenje s pridržkom, saj je v nekaterih primerih poslovalo v nasprotju s predpisi. Kršitve se nanašajo na izplačila plač in drugih izdatkov zaposlenim ter javno naročanje.