Programski svet RTVS o programskih izhodiščih, dvigu prispevka in spremembi statuta

Programski svet RTVS je v okviru razprav glede programsko produkcijskega načrta za leto 2020 obravnaval tudi možnost dviga rtv-prispevka, predlog sprememb in dopolnitev statuta RTVS pa so svetniki zavrnili.