Prisilno upokojevanje | Gorenjski Glas


Prisilno upokojevanjeBesedilo: Danica Zavrl Žlebir Kategorija: Slovenija / sreda, 13. januar 2021 / 14:09   V zadnjem, sedmem protikoronskem zakonskem svežnju je tudi določilo, ki prinaša možnost, da delodajalec zaposlenemu, ki je izpolnil pogoje za upokojitev, torej šestdeset let starosti in štirideset let delovne dobe, odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe razloga. Odločevalci zatrjujejo, da ne gre za prisilno upokojevanje, kakor je bilo takoj poimenovano, saj bo zaposleni, ki sicer izpolnjuje pogoje za upokojitev, lahko ostal na delovnem mestu, če bo za delodajalca nepogrešljiv in če se bosta s tem oba strinjala. Ukrep pa naj bi spodbudil zaposlovanje mladih, kar se bo odrazilo v izboljšanju gospodarske slike, saj je trg dela zaradi koronakrize omajan, veča se brezposelnost med mladimi. Ministrstvo za delo, predlagatelj ukrepa, poudarja, da gre za medgeneracijsko solidarnost, saj bodo zdaj mladi dobili priložnost, ki je doslej niso, ker so nekateri starejši ostajali v delovnem razmerju še dolgo po tem, ko bi se lahko že starostno upokojili. Delodajalcem je rešitev seveda všeč, saj jim olajša postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sindikati pa določbi ostro nasprotujejo, češ da gre za diskriminatorno obravnavo starejših delavcev, da bi bil pred sprejetjem take novosti potreben socialni dialog, skrbi pa jih tudi nenadna obremenitev pokojninske blagajne, če bi delodajalci množično posegali po novi možnosti. Začeli so že postopke za ustavno presojo. Tudi iz sindikalnih organizacij, ki zastopajo mlade, ni slišati navdušenja nad novo priložnostjo zanje. Ne verjamejo namreč, da se bodo zanje s prisilnim upokojevanjem starejših začela odpirati delovna mesta. Mladi se kljub fleksibilizaciji trga dela še vedno težko zaposlujejo za nedoločen čas in skrbi jih, da bo tudi odslej tako in da delodajalci z odpuščanjem starejših ne bodo na novo zaposlovali, temveč delovna bremena porazdelili med že zaposlene. Odločevalci so dali vedeti, da je ukrep sprejet za določen čas, za obdobje ozdravitve gospodarstva po koronakrizi. Iz prejšnje krize pomnimo zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), katerega vpliv se je čutil še dolgo. Na drugi strani pa se odločitev o prisilnem upokojevanju tepe z vizijo čim daljše delovne aktivnosti prebivalstva. Pred nekaj leti so v beli knjigi o pokojninah ugotavljali, da se v Sloveniji upokojujemo prezgodaj in da smo po delovni aktivnosti starejših na repu evropskih držav, razmišljalo se je celo o povišanju upokojitvene starosti. Zato je država ostajanje starejših na delu spodbudila z instrumentom delne upokojitve: kdor je izpolnil pogoje za starostno upokojitev in ostal zaposlen, je prejemal dvajset odstotkov pokojnine, od lani štirideset odstotkov.
Boste delavca upokojili po PKP 7? Na kaj morate pri tem paziti - Finance
Vsi prispevki (2) »