Pri nekaterih zavezancih za obveznosti iz kmetijstva izračun napačen. Furs svetuje, da počakajo.

Furs je za nekatere zavezance za obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 prejel napačne podatke o višini katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč, posledično je bil zanje izračun napačen. Zavezancem svetuje, naj s pritožbo počakajo.