PREŠERNOVA “ZDRAVICA” V BOHORIČICI IZ LETA 1844


 


ZDRAVICA  


ob novini leta 1844. 


Spet terte so rodile, 

Prijatli vince nam sladko, 

Ki nam oživlja žile, 

Serce razjasni in oko. 

Ki vtopi

Vse skerbi, 

Veselo upanje budi. 


Komu pervo zdravico

Napili bomo krog in krog? 

Slovencov porodnico, 

Deželo našo živi Bog. 

Brate vse, 

Kar nas je

Sinov slovenske matere! 


V sovražnike z oblakov

Rodu naj na’šga treši grom! 

Prost, ko je bil očakov

Naprej naj bo Slovencov dom! 

Naj zdrobe

Njih roke

Verige vse, ki jim teže! 


Edinost, sreča, sprava, 

K njim naj nazaj se vernejo! 

Otrok kar ima Slava

Vsi naj si v roke sežejo, 

De oblast

Spet in čast, 

Ko ble ste, boste naša last! 


Bog živi vas Slovenke, 

Prelepe žlahtne rožice! 

Ni take je mladenke, 

Ko naše je kervi dekle; 

Ko do zdej, 

Za naprej

Slovite drage vekomej! 


Ljubezni sladke spone

Naj vežejo vas na naš rod, 

V njim sklepajte zakone

De nikdar več naprej od tod

Hčer sinov

Zarod nov

Ne bo pajdaš sovražnikov! 


Mladenči! Zdaj se pije

Zdravica vaša, vi naš up! 

Ljubezni domačije, 

Noben naj vam ne osmerti strup! 

Ker po nas

Bode vas

Jo serčno varvat’ klical čas. 


Žive naj vsi narodi, 

Ki dan dočakat hrepene, 

De koder sonce hodi, 

Ne bo pod njim sužne glave! 

Kupca ta

Njim velja

Naj Bog jim dobre sreče da! 


Visoko zdaj prijatli, 

Kozarce zase vzdignimo! 

Saj smo se vsi pobratli, 

Saj eno misel mislimo; 

Bog naj te, 

Bog naj me, 

Naj nas živi tovar’še vse! 

Amen. 


 


Vir: https://www.najdigrob.si/slovenski-grobovi/126/france-preseren

 


Na današnji dan – 3. decembra 1800 – se je v Vrbi na Gorenjskem rodil slovenski poetični genij dr. France Prešeren.   


 


Rokopis izvirne Prešernove Zdravice v bohoričici iz leta 1844, ki ga hrani NUK v Ljubljani; vir: http://hervardi.si/post/266816/zdravljica-ni-enaka-presernovi-zdravici


 


 


Naslovna fotografija: rokopis izvirne Prešernove Zdravice v bohoričici iz leta 1844, ki ga hrani NUK v Ljubljani; vir: http://hervardi.si/post/266816/zdravljica-ni-enaka-presernovi-zdravici 


The post PREŠERNOVA “ZDRAVICA” V BOHORIČICI IZ LETA 1844 appeared first on DOSJE.