Preko programa delo začasno dobilo 18 oseb …


Občina Brežice je aktivno pristopila k reševanju brezposelnosti. Slednje se namerava med drugim lotiti s programom javnih del. Za omenjeni program je v letošnjem letu namenila 90.000 evrov in tako zagotovila vključitev 18 brezposelnih oseb.


 


Ljudje, zaposleni v programu javnih del, delajo v Centru za socialno delo Posavje enota Brežice, OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško, vrtcu Mavrica Brežice, Zdravstvenem domu Brežice, Splošni bolnišnici Brežice, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Škofijski Karitas Celje – Brežice, Ozari Slovenija in Zavodu Stara šola Brežice.


Občina pri tem sofinancira 12 različnih programov. Namenjeni so brezposelnim, ki se vključujejo v programe del na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih področjih. Programe med drugim sofinancira Zavor RS za zaposlovanje.


“V Občini Brežice smo izredno hvaležni za dano možnost financiranja programa javnih del. K nam prihajajo različne osebe, mi pa vedno poskušamo izbrati pravo, saj gre za zelo specifično delo z duševnimi bolniki,” je povedala Tatjana Hlava, strokovna delavka Dnevnega centra Ozara Slovenija, enota Brežice.


Delo preko programa javnih del na Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice opravlja tudi Zlatko Jankovič, ki pravi, da opravlja delo z mladimi ob tem pa pridobiva nova znanja in veščine. “Moja samozavest je večja, spoznal sem veliko novih prijateljev in ljudi, veseli me reden mesečni priliv na račun,” je še dodal.


A. M.