Predlagane spremembe pokojninske zakonodaje po mnenju Fiskalnega sveta zahtevajo ukrepe za vzdržnost javnih financ


Predlagane spremembe pokojninske zakonodaje dolgoročno prinašajo veliko povečanje javnih izdatkov, zato zahtevajo sprejem celovitih ukrepov za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti javnih financ, ugotavlja Fiskalni svet. Vlado tudi poziva, naj javno in pregledno predstavi povečanje izdatkov. Kot v svojem mnenju navaja Fiskalni svet, velike dodatne izdatke za javne finance zaradi predlaganih sprememb pokojninskega zakona kažejo tako njegovi […]