Pravila glede karantene ob prihodu v Slovenijo iz tretjih držav nekoliko omiljena

Osebam s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji ter še nekaterim izjemam ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav ne bo treba v karanteno.