POZOR: Vlada načrtuje nov ”RTV prispevek”! Pripravite denar, saj bodo…


V četrtek je ministrstvo za kulturo objavilo predlog sprememb zakona o medijih.


Uvajajo neke vrste nov RTV prispevek.


Novi predlagani 114. člen določa, da mora vsak operater za vsakega naročnika njegovih storitev plačati 3,5 evra na mesec.


Telekom, Telemach, T2 in kabelski operaterji tega denarja nimajo. Strošek bi skupaj z DDV zaračunali naročnikim, ki bi se jim storitve podražile za 4,27 evra na mesec.


Znesek bi vsako leto uskladili z inflacijo.Okrog 25 milijonov evrov, ki bi jih pobrali od vseh naročnikov bi se zbralo v Skladu za financiranje slovenske televizijske produkcije. Tega denarja pa ne bi smela dobiti RTV Slovenija.


Poleg denarja v skladu bi država od prispevka dobila še pet milijonov evrov davka na dodano vrednost, na leto.


Sklad bi bil namenjen financiranju produkcije izvirnih programskih vsebin v slovenskem jeziku, ki se predvajajo v televizijskih programih.


Po predlaganem predlogu zakona bi bili do denarja upravičeni “izdajatelji televizijskih programov, ki izpolnjujejo naslednja pogoja: – imajo status nepridobitnega medija posebnega pomena; – dosegajo najmanj 0,3 odstotni povprečni mesečni delež gledalcev ali so prosti dostopni na način prizemne digitalne video radiodifuzije.”