Poziv k izplačilu trinajste plače in božičnice!Ste zaposleni v branži, kjer kolektivne pogodbe določajo izplačilo trinajste plače ter božičnice? V kolikor DA, boste zagotovo med srečneži, ki bodo v mesecu decembru prejeli še kakšen EURO več v vaš osebni proračun. ZSSS (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije) namreč že poziva delodajalce, da izpolnijo svoje obveznosti iz kolektivne pogodbe.


Boste prejeli 13. plačo in/ali božičnico


Določila kolektivnih pogodb dejavnosti in sprejeti kriteriji za ugotavljanje dela plač iz uspešnosti poslovanja v podjetjih namreč ta in prihodnji mesec zagotavljajo izplačilo dela plače na podlagi uspešnosti poslovanja. V kolikor podjetje posluje dobro, pomeni, da zaposleni lahko pričakujejo t.i. 13. plačo oz. plačilo za delovno uspešnost. V mesecu decembru pa določeni zaposleni lahko pričakujejo (še) izplačilo nagrade oz. božičnice. Gre za tiste zaposlene, ki imajo v kolektivnih pogodbah ali v posebnih dogovorih med sindikatom in vodstvom družbe podpisano tudi to določilo.


Sama opredelitev izplačila »božičnice« kot sestavnega dela plače mora biti ustrezno urejena v delovnopravnih aktih. Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1  namreč kot sestavni del plače opredeljuje tudi plačilo za poslovno uspešnost pod pogojem, da je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (126. člen ZDR-1).


Spomnimo, da so izplačila iz uspešnosti poslovanja v zadnjih letih davčno razbremenjena. Od njih se plačajo zgolj prispevki za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek se do 100 odstotkov povprečne plače tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.


Uredništvo