Posvetovalna skupina za cepljenje (NITAG - National advisory committee on immunization)


Vloga članov PSC je svetovanje pri prioritetnih nalogah na področju koordinacije cepljenja, različnih strokovnih in strateških odločitvah na področju bolezni, ki jih preprečujemo s cepljenjem, na področju cepiv in pri oblikovanju programa cepljenja.Slovenščina