Plečnikov stadion: nacionalni spomenik naj bo v državni lasti

Slovenija je podpisnica vseh ključnih mednarodnih listin s področja varovanja kulturne dediščine, od Haaške do Unescove konvencije, in ena redkih evropskih držav, kjer je varstvo dediščine tudi ustavna kategorija (Ustava RS, 5. člen).