Plače voljenih funkcionarjev

»Duh« višjih plač se zdaj širi tudi na preostala področja javnega sektorja.