Petini evropskih vrst ptic naj bi grozilo izumrtje

Izumrtje grozi 20 odstotkom evropskih vrst ptic, ugotavlja nemška nevladna organizacija za ohranjanje narave Nabu. Najbolj so ogrožene ptice pevke, kot so škrjanci, srakoperji in strnadi.