Parada plesa: Branko Potočan & Fourklor sprašujeta. Kaj si danes želi naše telo?


Parada plesa: Branko Potočan & Fourklor sprašujeta. Kaj si danes želi naše telo?

Parada plesa: Nova predstava Branka Potočana & skupine Fourklor odpira razmišljanje o tem, kaj si danes želi naše telo? Je hrepenenje ekstatičnega telesa na pragu leta 2023 podobno hrepenenju ekstatičnega telesa preteklosti?

Za celotno področje kulture, predvsem pa za nevladne organizacije, lahko rečemo, da delujejo po principu udarništva in samoeksploatacije. Mnogim možnost delovanja omogočajo prav skupni prostori, ki so še ostali in delujejo – kot zadruge.

Zadrugo je včasih povezoval skupni interes, ki ustvarja razmere za samouresničitev potencialov tako posameznika kot skupnosti kot celote. Medtem ko danes vztrajno iščemo politično voljo, kako najti prostor za različne civilne iniciative. Taki prostori so vedno redkejši, saj se njihova vrednost gleda zgolj skozi tržno vrednost, kar povzroča kratke stike med dosegljivostjo prostora in lokalnimi ljudmi, ki bi takšen prostor potrebovali.

Kako bomo lahko v prihodnosti še živeli – skupaj? Gledališče je prizorišče radikalnega mišljenja resnice, ki trasira pot za spremembe. Gledališče gradi in ustvarja skupnost in spodbuja h kritičnemu motrenju ter etičnemu razmisleku.

In podoba telesa v umetnosti je vedno odraz podobe telesa družbe neke dobe, ki je danes popolnoma individualistična. Zadruga / Za druga zato ponuja razmislek o današnjem času, prostoru, izginjanju skupnosti ter ‘najdevanju’ naših teles v novih epidemičnih okoliščinah; fizičnih in mentalnih, ki še kar trajajo… več na Parada plesa

Parada plesa: Iščoča, zgodovinjenje slovenskega sodobnega plesa. Dobro osmišljen in dorečeno oblikovan plesni projekt Urše Rupnik

Parada plesa: V produkciji Studia za svobodni ples in koprodukciji Plesnega Teatra Ljubljana ter Plesnega epicentra je bil premierno uprizorjen prvi del napovedanega avtorskega opusa Urše Rupnik Iščoča, zgodovinjenje slovenskega sodobnega plesa… več tukaj.

Foto: Pexels


Objava Parada plesa: Branko Potočan & Fourklor sprašujeta. Kaj si danes želi naše telo? je bila najprej objavljena na Portal24.