O renegatstvu na Slovenskem nekoč in danes

Fran Levstik je leta 1869 v slovenskem političnem časopisu Triglav (ki je izhajal v nemščini) opisal dve vrsti politikov na Kranjskem. V prostem prevodu se del njegovega članka glasi: