nova poštna znamka - Slovenci v Nemčiji


Pošta Slovenije je 13.11.2020 izdala novo poštno znamko - Slovenci v Nemčiji.Slovenci v Nemčiji


Med najstarejšimi območji v Nemčiji, kamor so se izseljevali Slovenci, je bilo rensko vestfalsko premogovno in industrijsko območje. Obsežnejša izseljevan ja so potekala v osemdesetih letih 19. stoletja, Slovenci pa so se zaposlovali kot rudarji in železarji ter se naseljevali v delavskih kolonijah.


<br />


Med gospodarsko krizo 1929 – 1933 se je več Slovencev vrnilo v domovino, vendar je Nemčija še vedno sprejemala sezonske in specializirane delavce. Kljub združevanju v slovenskih društvih in duhovni oskrbi,  je bilo dokaj razširjeno tudi ponemčevanje. Po koncu druge svetovne vojne se je začasno delo in izseljevanje Slovencev v Nemčijo začelo povečevati od leta 1965.  Zaposlovali so se v Münchnu, Ingolstadtu, Nürnbergu, Ulmu, Stuttgartu in v okolici Berlina. Razvili so delovanje v številnih slovenskih društvih, med njimi delovalo tudi več katoliških duhovnikov. Zelo uspešno deluje tudi dopolni