Nova evidenca ne bo rešila problema na tisoče lastnikov zemljišč pod javno prometno infrastrukturo

S predlaganim zakonom o evidentiranju zemljišč pod cestami in železnico vlada ne namerava urejati lastništva na tisoče javnih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih. Bo pa država končno dobila enotno evidenco, po katerih (javnih in zasebnih)...