Normalizacija življenja v domovih za starejše: "Priporočila upoštevamo v življenjskih okvirih"

Domovi starejših občanov se obdobju, ko je epidemija preklicana, nevarnost okužb pa ostaja, prilagajajo na različne načine. Kot izpostavlja direkotr DSO-ja Šiška, so domovi v prvi vrsti domovanja oskrbovancev, zato morajo biti ukrepi čim bolj življenjski.