Nekateri v EU so zelo radodarni, kje je Slovenija?

Trenutno 21 držav članic Evropske unije nudi finančne spodbude za nakup električnih avtomobilov, nekatere med njimi tudi za priključne hibride in odpis starih vozil s termičnimi motorji. V Sloveniji bo še slab mesec potekala javna razprava o posodobitvi energetskega in podnebnega načrta, del katerega bo tudi kompleksno spodbujanje prehoda na alternativne pogonske vire.