Nedopustni pritiski na sodnika Jakliča postavljajo pod vprašaj integriteto Ustavnega sodišča


Ustavno sodišče je razveljavilo del spornega člena zakona o tujcih, ki onemogoča individualno obravnavo prosilcev za azil v času zaostrenih migracijskih razmer. Ustavni sodniki so z večino 8 proti 1 razveljavili drugi, tretji in četrti stavek drugega odstavka ter tretji odstavek 10.b člena zakona o tujcih, ker je v neskladju z 18. členom ustave. Toda […]