Nasilje

Pogovoriti se moramo o tem, kako, kdaj, na kakšen način in zakaj lahko državne institucije uporabljajo nasilje.