Na Ptuju od nove vlade pričakujejo veliko

Ob zadnjem obisku Maribora je predsednik vlade Robert Golob poudaril, da je edini pravilen razvoj Slovenije policentričen razvoj. V vzhodnem delu Slovenije po njegovi oceni manjka enakovredna prestolnica Ljubljani.

Kot je obisku povedal predsednik vlade bi morali decentralizirati državno upravo in jo zapolniti z lokalnimi kadri, ki lahko opravljajo državno funkcijo popolnoma kompetentno. Tako si poseben preboj obetajo tudi na Ptuju.

V Sloveniji prostorski razvoj sledi načelom policentričnega razvoja, a dlje kot od črke na papirju ni prišlo. S strategijo Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo je bila kot usmeritev in ukrep politike izrecno predvidena vzpostavitev pokrajin kot vmesne ravni teritorialne upravne organiziranosti, a do danes se kaj dosti ni spremenilo.

Čelan je prepričan, da bi več energije morali usmeriti tudi v razvoj kadrov, saj po njegovih podatkih v zahodni kohezijski regiji letno na sistemski ravni namenijo 360 milijonov evrov. Tako se še vedno nadeja, da bi vzhodna kohezija, natančneje podravska regija dobila končno svoj prvi inštitut.

Vsebina Na Ptuju od nove vlade pričakujejo veliko v celoti na Slovenci v Angliji.